Giới thiệu

Vietfracht TP Hồ Chí Minh thành lập năm 1975, phát triển mạnh về mọi mặt và luôn nâng cao chất lượng dịch vụ. Chi nhánh đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong hoạt động hàng tại Thành phố Hồ chí Minh và các khu vực lân cận với những dịch vụ chủ yếu:

  • Đại lý hàng hải

  • Môi giới thuê tàu

  • Khai thác vận tải nội địa

  • Kinh Doanh kho bãi container

Chi nhánh là đại lý cho nhiều hãng tàu biển có tàu đi đến TP Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, đại lý, cung ứng cho dịch vụ khai thác dầu ngoài khơi. Chi nhánh còn là đại diện cho nhiều hãng giao nhận quốc tế.

Vietfracht là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như: Tổ chức Hàng hải quốc tế và Ban-tích (BIMCO), Liên đoàn quốc tế những Hiệp hội giao nhận (FIATA), Liên đoàn những Hiệp hội quốc gia về đại lý và môi giới hàng hải (FONASBA), Hiệp hội Chủ tàu các nước thuộc Hội các nước Đông Nam Á (FASA), Diễn đàn Chủ tàu châu Á (ASF), và là một trong những thành viên sáng lập của nhiều tổ chức quốc gia như: Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA), Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam (VISABA), Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Hơn 50 năm tồn tại và phát triển, Vietfracht được biết đến là một trong những công ty hàng hải hàng đầu của Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực toàn cầu. Công ty luôn cho rằng cần phải cải tiến chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Kết quả là, công ty đã đạt được nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quí của Nhà nước và Chính phủ như : Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới. Công ty xác định trong giai đoạn 2005 – 2015 sẽ đưa công ty lên “một tầm cao mới”. Mở rộng hợp tác kinh doanh, cùng với đa dạng hoá dịch vụ, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đầu tư nâng cấp phương tiện vận tải, cải thiện kết cấu hạ tầng, phương tiện làm việc và hệ thống thông tin liên lạc; tham gia góp vốn thành lập các công ty liên doanh, công ty liên kết và các công ty con.

Vietfracht luôn mong muốn không ngừng tăng cường và tích cực hợp tác, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với tất cả bạn hàng trên toàn thế giới.

Phòng/Ban

Người phụ trách

Fax

Tel

Email

BAN GIÁM ĐỐC
Tổng Giám Đốc   Vũ Tiến Tân 028 38210810 028 38210858 tanvu@vietfracht-hcm.com
Phó Giám Đốc   Nguyễn Ngọc Vinh 028 39141731 ngocvinh@vietfracht-hcm.com
PHÒNG KẾ TOÁN
Kế Toán Trưởng    Lê Đức Quế 028 38210810 028 38210802

l.d.que@vietfracht-hcm.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Trưởng Phòng 028 38216487

quocdung@vietfracht-hcm.com

PHÒNG LINER
Trưởng Phòng   Phạm Hoàn Tân 028 38216246

hoantan@vietfracht-hcm.com

PHÒNG ĐẠI LÝ
Trưởng Phòng  Vũ Tiến Tân 028 38210858 tanvu@vietfracht-hcm.com
PHÒNG GIAO NHẬN
Trưởng Phòng  Nguyễn Ngọc Vinh 028 38210810  028 39141731 ngocvinh@vietfracht-hcm.com